ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่1
20% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ในการย้อมผ้า ข้อใดถูก ก. การต้มผ้าในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตช่วยให้ผ้าขาวขึ้น ข. การแช่ผ้าในโซเดียมไฮโปคลอไรด์ทำให้ผ้าขาวขึ้น ค. การต้มผ้าในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ทำลายเส้นใยผ้า ง. การล้างผ้าในน้ำสะอาดทันทีหลังการย้อมช่วยให้ผ้ามีสีสดใสขึ้น