ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่1
20% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. พืชในข้อใดที่สกัดสีออกมาได้แล้วนำไปผสมกันจะได้สีใกล้เคียงสีดำที่สุด