แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนที่ถูกต้อง 5 10 15 20 ...
เฉลย

เพิ่มทีละ 5