ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.6 แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่1
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ปรากฏการณ์ข้อใดไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของแสงอาทิตย์