วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่7
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. 9,326 กับ 1,423 ตัวเลข 3 ทั้งสองจำนวนมีค่าต่างกันเท่าไร