วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่5
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. 6 เท่าของจำนวนๆ หนึ่ง รวมกับ 6 เป็น 72 จำนวนนั้นคืออะไร
เฉลย

ได้สมการดังนี้ 6a+6 = 72 6a = 72-6 6a = 66 a = 66÷6 a = 11