วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่4
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ตู้เย็นหลังหนึ่งร้านค้าติดป้ายราคาไว้ 5,700 บาท ถ้าซื้อเงินสดลดให้ 15% ดังนั้นส่วนลดคิดเป็นเงินกี่บาท
เฉลย

(5,700×15)÷100 = 855