วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่3
50% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. จานรูปวงกลมใบหนึ่งมีรัศมียาว 7 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร
เฉลย

2πr = 2×22/7×7 = 44