วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่1
55% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5