แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. จำนวนใดมีค่าน้อยกว่า 92,011 อยู่ 1,283
เฉลย

92,011 - 1,283 = 90,728