แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
20% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ถ้าเป็นเวลากลางวัน ข้อใดถูกต้อง