ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 ชุดที่ 4
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. สภาพสังคมในอยุธยามีศักดินาเป็นตัวกำหนดเพื่ออะไร