ข้อสอบการหาร
80% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. 10 ÷ 5 = ?