เตรียมสอบเข้า ม. 1
73% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ( ถูก / ผิด )