แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 6
73% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

ภาพทางซ้ายประกอบกันได้ภาพใด