แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 5
58% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1.

ภาพใดสัมพันธ์กับภาพทางซ้ายมือ