พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่1
10% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ภาพใดแตกต่างจากภาพอื่น