พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่1
10% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ภาพใดแตกต่างจากภาพอื่น