พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่1
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ภาพใดแตกต่างจากภาพอื่น