แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 4
38% Complete
1 of 8
ข้อที่ 1.

ภาพใดเกิดจากการมองเห็นทางด้านบนของภาพแรก