แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เบื้องต้น ชุดที่ 3
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ภาพหมายเลขใด หมุนทิศทางต่างจากภาพอื่น