ประวัติศาสตร์
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการนับศักราชของมนุษย์โบราณ