ภาษาไทย ม.1-ม.3 ชุดที่ 1
20% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ข้อใดต่อไปนี้มีคำที่ประกอบด้วยสระประสมกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ) -----"จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ แม้นจะเรียนวิชาทางค้าขาย อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย จะซื้อง่ายขายดีมีกำไร ด้วยเขาไม่เคืองจิตระอิดระอา"