นารูโตะชวนน้อง ทำคณิต
100% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. 1+1+2+2+12-18 = ?