คณิตศาสตร์ ม.3 ความน่าจะเป็น ชุด 2
100% Complete
1 of 2
ข้อที่ 1. เขียนตัวอักษรจากคำว่า CHILDREN ลงในบัตร ใบละ 1 ตัวอักษร สุ่มหยิบมา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ตัวอักษรที่ไม่ใช่สระเป็นเท่าไร