คณิตศาสตร์ ม.3 ความน่าจะเป็น ชุด 1
50% Complete
1 of 2
ข้อที่ 1. จำนวนวิธีทั้งหมดในการโยนเหรียญ 1 อัน 3 ครั้งมีกี่วิธีในแซมเปิลสเปซ