คณิตศาสตร์ ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร
20% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2. กล่องโลหะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร จะบรรจุน้ำได้กี่ลิตร