วิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 สารเสพติด
60% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. อาการขาดยา คือ การที่ผู้เสพไม่ได้รับสาร ทำให้ผู้เสพต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ