วิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 สารเสพติด
60% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ผู้เสพติดคือการที่ผู้เสพ ได้เสพเพียงครั้งเดียว