ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. “ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป” (ฐะปะนีย์) คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด