ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
74% Complete
1 of 19
ข้อที่ 1. “ประเพณีที่มีมา ท้าแข่งเรือเพื่อมุ่งหวัง เพลินใจใฝ่ประทัง นำเรือสู้สู่เส้นชัย ร่วมจิตเป็นหนึ่งเดียว แม้น้ำเชี่ยวไม่แพ้ใคร แรงจ้ำที่พร้อมใจ แข่งครั้งใดได้ชัยครอง” คำประพันธ์นี้กล่าวถึงเรื่องใด