ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่4
30% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. “ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนั้นคืนสนอง” บทประพันธ์นี้เป็นคำกล่าวของใคร