สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่14
25% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. การนับวันทางสุริยคติเป็นการนับช่วงเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช้เวลาประมาณเท่าใดจึงจะเป็นเวลา 1 วัน