สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่6
90% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. คำว่า “พระพุทธเจ้า” ได้รับการขนานพระนามใหม่เมื่อใด