สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่1
75% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. สถาบันการเงินนำเงินทุนจากไหนมาให้หน่วยเศรษฐกิจกู้ยืม