ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 2
70% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. การนั่งในข้อใดเหมาะสมกับการฝึกนั่งสมาธิมากที่สุด