ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1
90% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. ข้อใดเป็นหนทางในการพัฒนาปัญญา ที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าสำคัญที่สุด