ภาษาไทย ป.4 - ป. 6 คำราชาศัพท์
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. คำว่า "พระโอษฐ์" หมายถึงข้อใด