ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ชุดที่9
50% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1.

จากรูป เส้นตรงคู่ใดขนานกัน