ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 11
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. คำในข้อใดที่หมายถึง "แว่นตา"