ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 11
80% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. คำในข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์
เฉลย

ที่นั่ง เครื่องปูรองนั่ง สำหรับพระสงฆ์