ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ความหมายของคำ
95% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. จงหาคำที่มีีความหมายไม่เข้าพวก