ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ความหมายของคำ
95% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. คำคู่ใด มีความหมายตรงข้ามกัน