ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ความหมายของคำ
80% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. จงหาคำที่มีความหมายเข้ากับคำที่กำหนดให้ ปีน : ...............