แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
95% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. จำนวนใดมากกว่า 756 แต่น้อยกว่า 845