วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21
65% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. สัตว์ในข้อใดมีเพศผู้ เพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน