วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่17
90% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. หินอะไรที่ทำปฏิกิริยาเคมีกับกรดเกลือแล้วได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์