วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่12
35% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. หินในข้อใดที่เราสามารถพบซากฟอสซิลได้