วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทั่วไป
70% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ใครเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก