แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
40% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ธาตุคลอรีน (CI) มีเลขอะตอม 17 จะอยู่ในคาบและหมู่ละที่เท่าไรของตารางธาตุ